To fra Atelierhusene i Emdrup

august 18, 2010

Maleren Hanne Torpe Alkærsig og billedhuggeren Niels Guttormsen udstiller i Birkerød Gl. Præstegård.

14/8-12/9 2010

Udstillingen omfatter Hanns Torpe Alkærsigs akvareller og oliekridtegninger og Niels Guttormsens  malede relieffer i træ, metalskulpturer og keramik.

Begge kunstnere er uddannet på kunstakademiet under professor Niels Lergaard.

Udstillingen varer fra 14. august til 12. september.

Hanne Torpe Alkærsig

Niels Guttormsen