Palm og Kleivan

december 5, 2023

Fernisering i Birkerød Gl. Præstegård – Lørdag den 13. januar 2024 kl. 13:00–15:00

Udstillingsperiode: 13. januar – 11. februar 2024

Jesper Palm
I sine værker stiller han spørgsmål til verden ved at anvende landskabet som prisme. Nye billedrum, der både er kritiske og eksistentielt søgende, undersøger menneskets spor i landskabet.
Han viser via farven en surrealistisk og dermed overnaturlig verden, så landskaberne får et drømmende skær.
”Motiverne samples fra mange forskellige visuelle kilder, dels fra egne fotografiske optagelser, dels fra bøger og magasiner, og endelig også fra internettets uendelige billedbank,” siger Jesper Palm. ”Vi reagerer fortroligt på detaljer, som vi kender fra vores fysiske omgivelser, men i mit maleri indgår de bestandigt i nye konstellationer.”

Nina Kleivan
Nina Maria Kleivan har en personlig og fortællende tilgang. Ved at lade elementer fra vidt forskellige sammenhænge optræde side om side, skalere ting op og ned i størrelse udfordres vores vanlige forestilling om virkeligheden. Det ene øjeblik zoomes der helt ind på den mindste detalje, det næste øjeblik ser vi verden i fugleperspektiv. ”Den historie, der fortælles, kan fortælles og forstås på utallige måder, fordi betydning, historieskrivning og identitet er størrelser, der er under stadig forandring og kan ses i uendelig mange perspektiver,” siger Nina Kleivan.