Juletradition

november 26, 2018

 


I år kan Birkerød Kunstforening fejre, at Kunstmarkedet har eksisteret i 50 år. Det sker lørdag den 1. december kl. 11, hvor Kristine Thrane, formand for Kultur- og Fritidsudvalget i Rudersdal Kommune, vil åbne udstillingen i Birkerød Gl. Præstegård.

Åbningstiderne er lørdag 1. december kl. 11-16 og søndag 2. december kl. 12-17


Af Nils Bjervig

Formand, Birkerød Kunstforening


Det hele startede i 1968, da bestyrelsen i Kunstforeningen, formanden Per Isbrand og næstformanden Steffen Hougaard, samt kunstneren Joseph Salamon, besluttede at lave et julemarked. De kaldte det ”Kunstnernes Eget Julemarked”.

Den nu 86-årige Joseph Salamon fortæller, hvordan han husker starten:

”Vi lavede i Kunstforeningen nogle fine udstillinger, hvor vi i efterårsferien lånte Toftevangskolens store sal – det var med kunstnere fra Cobra-gruppen, Richard Mortensen, Asger Jorn. Alligevel kom der ikke ret mange mennesker, kun bestyrelsen og kunstnernes venner og bekendte. Så vi fik den ide at udstille værker fra Birkerød-borgeres private samlinger, hvor det fx var Matisse og Chagall.”

Men ifølge avisreferater fra 1965 blev denne udstilling af praktiske årsager ikke til noget. I 1965 kom et gennembrud med 10-års jubilæumsudstillingen i Toftevangskolens store sal. Det var en stor satsning, og en stor succes, bl.a. købte Statens Kunstfond for 16.000 kr.

Formanden Per Isbrandt kunne dog ikke se mulighed for at gentage så store udstillinger. Man ville fortsætte med de skiftende udstillinger i vinduet i daværende Handelsbanken i hovedgaden.

Hvordan kan det så være, at I først kom på ideen om Kunstmarkedet så sent som i 1968?

”Det var ikke noget, bestyrelsen bare fandt på. Det var en ide, jeg kom med,” fortæller Joseph Salamon. ”Jeg kom fra Italien, hvor jeg havde gået på kunstakademiet. Der i Rom på en sidegade nær Den Spanske Trappe, på via Margutta, havde mange malere deres atelier. En gang om året lavede de et marked, MOSTRA, med boder ude på gaden, hvor de arbejdede og talte med folk. Der kom rigtig mange mennesker. Jeg foreslog så Kunstforeningen at lave en udstilling med den i Rom som inspiration.”

Den store sal på Toftevangskolen var godt egnet til så stor en udstilling, og inspektør Kold-Olesen og hans viceskoleinspektør Malmkær var begge positivt indstillet.

”Min ide var at invitere 22 kunstnere. De skulle selv stå i båsene og tale med folk. De 22 inviterede kunstnere var glade for ideen og ville alle gerne være med.”

Udstillerne talte mange kendte – og mindre kendte – navne: Ib Geertsen, Karl Åge Riget, Conny Walter, Hanne Salamon, Hans Christian Høyer, Joseph Salamon, Jørgen Brynjolf (som lavede den store plakat til udstillingen), Markan Christensen, Nils Obel, Anne Marie Brauge, Gunnar Saietz, Bent Karl Jacobsen, Agnethe Jørgensen og Bo Melander og flere andre. ”Men Svend Wiig Hansen ville ikke være med … han ville ikke sidde og blive begloet som en abe i bur!” ler Joseph Salamon.

Der blev budt på gløgg og æbleskiver ved Kit Haugaard og Gerda Sandholt. Og sagte underlægningsmusik, forestået af førstelærer Mohr.

”Kunstnerne skulle betale for at være med. Men ikke med penge – de skulle betale med et kunstværk til mindst 500 kr. Det blev så til 22 gevinster til udlodning! Desuden var kommunen blandt køberne af den udstillede kunst,” slutter Joseph Salamon.

Kunstnernes Eget Julemarked fejrede sit 25-års jubilæum med et udvalg af de 152 kunstnere, der gennem de 25 år havde deltaget i Julemarkedet.

Kunstnernes Eget Julemarked fortsatte uafbrudt på Toftevangskolen. Fra 2015 ændrede vi navnet til Kunstmarkedet – der var gået inflation i julemarkeder, som efterhånden blev afholdt overalt. Med navneændringen ville Kunstforeningen markere, at det hos os ikke drejede sig om julenisser, engle, dukker og chokolade og den slags, men om kunst og kunsthåndværk.

Af flere praktiske og økonomiske grunde valgte vi i 2016 at flytte fra Toftevangskolen til vores eget udstillingssted, Birkerød Gl. Præstegård. Det betød en reducering af de udstillende kunstnere til 12 – og at der ikke længere kunne købes gløgg og æbleskiver. Men samtidig en udvidelse af åbningstiden til to dage, lørdag og søndag, stadig 1. søndag i advent.


Flytningen har været en succes. Kunstnerne og publikum har været glade. Mange har fremhævet den mere intime stemning i Præstegården. Og besøgstallet har været flot.


I år kan man den 1. og 2. december se maleri, keramik, grafik, skulptur, smykker og tekstil af de deltagende 12 kunstnere: Mona Sloth, Tine Riegels, Joseph Salamon, Anette Christiansen, Bent Madsen, Bente Wagner, Eva Castberg, Claus Castenskjold, Karen Abell, Judith MacRipp-Johannsen, Niels Borring og Birde Poulsen.