Bestyrelsen

Formand: Lars Tonnesen

Dataansvarlig

tlf: 22 19 95 06

larstonnesen@mail.dk

Næstformand: Peter Kühn-Nielsen

tlf: 61 79 08 65

peterkuhnnielsen@gmail.com

Sekretær: Lone Tonnesen

tlf: 23 46 76 66

lonetonnesen@gmail.com

Kasserer: Kirsten Jeppesen

tlf: 21 27 44 49

kirjep1@gmail.com

Bestyrelsesmedlem: Charly Nielsen

Tlf.: 50 44 30 80

charly@grafic.dk

Suppleant: Bodil Svane

Tlf.: 29 72 70 85

bsvane@hotmail.com

Suppleant: Torben Sommerand

Tlf.: 30 22 16 05

Torben@sommerand.dk

Foreningen

Birkerød Kunstforening

Foreningen blev stiftet i 1955 og er en af Birkerøds største kulturelle foreninger.
Foreningen har som hovedopgave at arbejde for udbredelse og forståelse af kunst og kunstneriske værdier. 

Birkerød Kunstforening

Foreningen afholder løbende udstillinger i Birkerød Gl. Præstegård, Stationsvej 32, 3460 Birkerød.
GRATIS ADGANG

Åbningstider:

Onsdag til fredag: kl. 14.00 – 17.00
Lørdag: kl. 11.00 – 15.00
Søndag: kl. 14.00 – 17.00
Mandag og tirsdag lukket

Transport:

Birkerød Station ligger 10 minutters gang fra kunstforeningen. Her er det ligeledes muligt at benytte bus.
Parkering er muligt ved det nærliggende bibliotek og ved Mantziusgården, 5 minutters gang fra kunstforeningen.
Tryk her for vejviser

Årskontingent:

Enkeltmedlemmer: kr. 350
Unge under 20 år: kr. 50
Indmeldelse ved betaling på giro 01-6499503, ved bankoverførsel til 1551 6499503 (reg.+kontonummer)
eller MobilePay 29342 – eller ved henvendelse her.

Nye medlemmer bedes samtidig oplyse deres e-mail-adresse, så information om Kunstforeningen kan nå hurtigt ud til medlemmerne.

Arrangementer:

Birkerød Kunstforening indkøber året igennem kunstværker fra foreningens løbende udstillinger mv. til bortlodning blandt medlemmerne på foreningens generalforsamling i marts.

Desuden afholdes Birkerød Kunstmarked i weekenden med 1. søndag i Advent i Birkerød Gl. Præstegard.

I samarbejde med Foreningen Ny Musik holdes ‘Musik- og Digterdag’ i Mantziusgårdens Blå Sal hvert år i januar og der arrangeres aftenudflugter, foredrag og ‘Madpakketur’.

Skole- og institutionsordning:

Skoleklasser og børne- og voksengrupper fra institutioner har mulighed for at besøge de løbende udstillinger i Birkerød Gl. Præstegård uden for normal åbningstid efter aftale ved henvendelse til formanden for bestyrelsen.

Samarbejde:

Birkerød Kunstforening samarbejder i forskellige sammenhænge med Foreningen Ny Musik,  Rudersdal Kommune Kultur, Rudersdal Kommunes Børnekulturkonsulent, Birkerød Sogns aktivitetsmedarbejder oma.

Referat fra generalforsamling

Sendes ud til medlemmerne på e-mail. For dem der ønsker referatet på papir, kan det fås i den gamle præstegård.

Nye medlemmer

Hvis man vil melde sig ind som medlem af Birkerød Kunstfoerening, kan man bruge formularen under KONTAKT

Persondataforordningen (GDPR)

Kære medlemmer af Birkerød Kunstforening

Som I ved, trådte den nye Persondataforordning (GDPR) i kraft den 25. maj 2018.

Derfor oplyser vi jer om, hvordan vi behandler de personoplysninger, du har afgivet i forbindelse med dit medlemskab af Birkerød Kunstforening.

 • Vi behandler dit navn, adresse, telefonnummer og e-mailadresse i overensstemmelse med databeskyttelsesforordningen – udelukkende med det formål at kunne
  • informere dig om aktiviteter, arrangementer og udstillinger i Birkerød Kunstforening
  • informere dig via e-mail om andre kunstudstillinger og -arrangementer, som vi skønner af interesse for dig som medlem af Birkerød Kunstforening. Disse nyhedsbreve kan du til enhver tid afmelde
 • Vi videregiver ikke dine personoplysninger
 • Hvis vi skulle få brug for at videregive dine oplysninger til 3. part, indhenter vi først dit samtykke
 • Vi har ingen personfølsomme oplysninger (som fx CPR-nr.) om vores medlemmer
 • Vi opbevarer dine personoplysninger, så længe du er medlem af Birkerød Kunstforening
 • Ved at fortsætte dit medlemskab af Birkerød Kunstforening giver du dit samtykke til, at vi opbevarer dine personoplysninger. Du kan til enhver tid trække dit samtykke tilbage ved at skrive til 1955@birkeroed-kunstforening.dk eller ved personlig henvendelse til bestyrelsen – eller ved at opsige dit medlemskab af Birkerød Kunstforening.
 • Dataansvarlig: Lars Tonnesen, formand larstonnesen@mail.dk

Yderligere information om Persondataforordningen kan fås på http://www.gdpr.dk/index.php/http-gdpr-dk

Bestyrelsen

Præstegården

Birkerød Gl. Præstegård er ikke så gammel endda. Den blev bygget i begyndelsen af 1940erne, som afløsning for den rigtig gamle præstegård, som var fra begyndelsen af 1700 tallet og som blandt andre havde huset den kendte Birkerød-præst Henrik Gerner. Hans portræt – og lænker fra fængselsopholdet – kan ses i Birkerød kirke og en statue af ham står foran præstegårdshaven med front mod kirken. Den er skabt af billedhuggeren Johs. Kragh (1870 – 1946).

Præstegården bestod oprindelig af et hovedhus og to lange bindingsværkslænger. Haven gik helt ned til Birkerød sø. Det hus som nu står, blev opført som bolig for Birkerøds nye præst Sven Melbye som kom til c. 1940.

I 1996 overtog Birkerød kommune bygningen og bestemte, at den skulle anvendes hovedsageligt til kulturelle formål.

Birkerød Kunstforening har siden da haft løbende udstillinger i Birkerød Gl. Præstegård, der er udstillinger året rundt bortset fra juli måned og fri adgang for alle. Udstillingerne omfatter alle former for kunst: maleri, skulptur, keramik, tegning, tryk, foto, installationer mm, fortrinsvis af nulevende, danske kunstnere, men også kunstnere fra andre nordiske, europæiske og oversøiske lande udstiller her.

I haven er opstillet skulpturer. ”Den Grønne Pæl” af Jørgen Haugen Sørensen på plænen mod stationen og en sandstensskulptur af Gerhard Nielsen ud mod kirken.Tæt derved ligger også en sten i plænen. Den er blevet kaldt ”Birkerøds ældste kunstværk” og er en kultsten fra bronzealderen med over 30 skålgruber (frugtbarhedstegn). I den lille lund mod rådhus og bibliotek står en lille mindesten over F.C. Sibbern og lidt derfra står ”Nordfuglene” af Nibe-kunstneren Thorvald Odgaard.

Nordfuglene
Den Gamle Præstegård.
Majsa Bredsdorff, privateje
Præstegårdens indgangsparti
Den Grønne Pæl

Mere om foreningen