Foreningen

Birkerød Kunstforenings bestyrelse 2018-19:

Formand

Nils Bjervig

Dataansvarlig
Kastaniebakken 16
3460 Birkerød

mb: 4020 0844

bjervig@bjervig.dk

Sekretær

Inge Svejgaard

Klosterhaven 5

3460 Birkerød

mb: 2129 9793

Best.- medlem

Peter Kühn-Nielsen
Kildedalsvej 24
3460 Birkerød
tlf: 6179 0865

Best.- medlem

Lone de Hemmer Egeberg, kasserer

Teglgården 66, st.th.

3460 Birkerød

tlf: 4581 0505

egeberg@besked.com

Best.- medlem

Kristoffer Løve Østerbye
Webmaster
Maglegårdsvej 423

3480 Fredensborg
mb: 2321 8185

Suppleant

Inge Vinten

Lyngborghave 52,

lejl. 28

3460 Birkerød

mb: 4167 5764

Suppleant

Kirsten Jeppesen

Stenhøj Vænge

3460 Birkerød

Tlf.: 21274449

.

Hjemmeside: www.birkeroed-kunstforening.dk web: 

Birkerød Kunstforening

blev stiftet i 1955 og er en af Birkerøds største kulturelle foreninger.
Foreningen er medlem af SDK (Sammenslutningen af Danske Kunstforeninger) og har som hovedopgave at arbejde for udbredelse og forståelse af kunst og kunstneriske værdier. Foreningen afholder løbende udstillinger i Birkerød Gl. Præstegård på adressen:

Birkerød Kunstforening
Birkerød Gl. Præstegård
Stationsvej 32
3460 Birkerød

E-mail:

www.birkeroed-kunstforening.dk

1955@birkeroed-kunstforening.dk

MobilePay: 29342

Bank: 1551 6499503

CVR: 33688202

Åbningstider:

Mandag lukket
Tirsdag til fredag: kl. 14.00 – 17.00
Lørdag: kl. 11.00 – 15.00
Søndag: kl. 14.00 – 17.00

Transport:

Birkerød Station ligger 10 minutters gang fra kunstforeningen. Her er det ligeledes muligt at benytte bus.
Parkering er muligt ved det nærliggende bibliotek og ved Mantziusgården, 5 minutters gang fra kunstforeningen.

Tryk her for vejviser

Årskontingent:

Enkeltmedlemmer: kr. 350
Unge under 20 år: kr. 50
Indmeldelse ved betaling på giro 01-6499503, ved bankoverførsel til 1551 6499503 (reg.+kontonummer)

eller ved henvendelse her.

Nye medlemmer bedes samtidig oplyse bestyrelsen om e-mail-adresse, så information om kunstforeningen kan nå hurtigt ud til medlemmerne.

Arrangementer:

Birkerød Kunstforening indkøber året igennem kunstværker fra foreningens løbende udstillinger mv. til bortlodning blandt medlemmerne på foreningens generalforsamling i marts.

Desuden afholdes Kunstnernes Eget Julemarked hver 1. søndag i advent på Toftevangsskolen i Birkerød.

I samarbejde med Foreningen Ny Musik holdes ‘Musik- og Digterdag’ i Mantziusgårdens Blå Sal hvert år i januar og der arrangeres aftenudflugter, foredrag og ‘Madpakketur’.

Skoleordning:

Skoleklasser og børnegrupper fra institutioner har mulighed for at besøge de løbende udstillinger i Birkerød Gl. Præstegård uden for normal åbningstid efter aftale ved henvendelse til et medlem af bestyrelsen.

Birkerød Kunstforening samarbejder i forskellige sammenhænge med Foreningen Ny Musik, Birkerød Musikskole, Birkerød kommunes Børnekulturkonsulent, Birkerød Sogns aktivitetsmedarbejder oma.

Referat fra generalforsamling

Sendes ud til medlemmerne på e-mail. For dem der ønsker referatet på papir, kan det fås i den gamle præstegård.

Nye medlemmer

Ønskes medlemskab af kunstforeningen bedes formanden kontaktet eller en i bestyrelsen.


Kunstforeningens logo.
Flere formaterKunstforeningen


Julemarked


Julemarked


Børnehave på besøg

Præstegården

Birkerød Gl. Præstegård er ikke så gammel endda. Den blev bygget i begyndelsen af 1940erne, som afløsning for den rigtig gamle præstegård, som var fra begyndelsen af 1700 tallet og som blandt andre havde huset den kendte Birkerød-præst Henrik Gerner. Hans portræt – og lænker fra fængselsopholdet – kan ses i Birkerød kirke og en statue af ham står foran præstegårdshaven med front mod kirken. Den er skabt af billedhuggeren Johs. Kragh (1870 – 1946).

Præstegården bestod oprindelig af et hovedhus og to lange bindingsværkslænger. Haven gik helt ned til Birkerød sø. Det hus som nu står, blev opført som bolig for Birkerøds nye præst Sven Melbye som kom til c. 1940.

I 1996 overtog Birkerød kommune bygningen og bestemte, at den skulle anvendes hovedsageligt til kulturelle formål.

Birkerød Kunstforening har siden da haft løbende udstillinger i Birkerød Gl. Præstegård, der er udstillinger året rundt bortset fra juli måned og fri adgang for alle. Udstillingerne omfatter alle former for kunst: maleri, skulptur, keramik, tegning, tryk, foto, installationer mm, fortrinsvis af nulevende, danske kunstnere, men også kunstnere fra andre nordiske, europæiske og oversøiske lande udstiller her.

I haven er opstillet skulpturer. ”Den Grønne Pæl” af Jørgen Haugen Sørensen på plænen mod stationen og en sandstensskulptur af Gerhard Nielsen ud mod kirken.Tæt derved ligger også en sten i plænen. Den er blevet kaldt ”Birkerøds ældste kunstværk” og er en kultsten fra bronzealderen med over 30 skålgruber (frugtbarhedstegn). I den lille lund mod rådhus og bibliotek står en lille mindesten over F.C. Sibbern og lidt derfra står ”Nordfuglene” af Nibe-kunstneren Thorvald Odgaard.


Den Gamle Præstegård.
Majsa Bredsdorff, privateje


Præstegårdens indgangsparti.
Større billede


Den Grønne Pæl


Nordfuglene