Bestyrelsesmøde 2008

marts 31, 2008

Bestyrelsesmøde 2008

31.marts 2008

Bestyrelsen har på møde den 31.marts 2008 har konstitueret sig således:

Formand: Tove Krause

Kasserer: Bente Speyer

Sekretær: Susanne Stampe

Best.Medlem: Inga Almstrup

Best.Medlem: Doris Holm

Best.Medlem(suppleant): Nils Juul Larsen

Best.Medlem(suppleant): Nils Bjervig.

Dirigent og bestyrelse

En del af de 150 tilstedeværende