Ansøgningsvejledning

Til ansøgere om udstilling i Birkerød Kunstforening

Vores sæson går fra august til og med juni. Ønsker du at udstille i Birkerød Kunstforening, skal du indsende en ansøgning, så vi har den senest 31. december.

Beslutning om den kommende sæsons udstillere træffer vi på et bestyrelsesmøde i slutningen af februar. Ansøgere kan forvente svar på ansøgninger inden udgangen af marts.

Ansøgninger skal indeholde:

  • Navn og kontaktoplysninger samt henvisning til evt. hjemmeside.
  • Kortfattet CV (max 1 A4-side).
  • Udstillingsbeskrivelse (max 1 A4-side) med en kort beskrivelse af, hvad du gerne vil udstille, så bestyrelsen får en fornemmelse af udstillingen.
  • Billeddokumentation, fx fra tidligere udstillinger (max 3 A4-sider med fx brochurer, portfolio mv.).

Du ansøger ved at udfylde en formular online – ansøg her!

Materialet må ikke fylde mere end 8 MB

Grundplan over udstillingslokaler ses her: www.birkeroed-kunstforening.dk/udstillingsomraader/   

Du må gerne søge sammen med andre kunstnere (gruppeudstillinger). Du kan også tilkendegive, om du er åben for at udstille sammen med andre kunstnere. I så fald kan Kunstforeningen foreslå andre kunstnere.

Såfremt du ikke er kommet i betragtning til den kommende sæson, vil din ansøgning ikke umiddelbart blive gemt. Kunstforeningen kan dog vælge at gemme din ansøgning til næste sæson, hvilket du vil få besked om.

Nogle kriterier for valg af udstillere i Birkerød Kunstforening

Når vi skal vælge blandt ansøgerne, ser vi først og fremmest på den kunstneriske kvalitet i det fremsendte materiale. Vi orienterer os også via de referencer, der er medsendt.

Det er en fordel med en relevant faglig uddannelse fra et akademi eller anerkendte kunstskoler, men det er ikke nogen forudsætning.

Deltagelse på anerkendte censurerede udstillinger tæller positivt: Forårsudstillingen Charlottenborg Fonden, Kunstnernes Påskeudstilling (KP), Kunstnernes Sommerudstilling (KS), Kunstnernes Efterårsudstilling (KE) og Nordkraftudstillingen. 

Det samme gør medlemskab af Billedkunstnernes Forbund (BKF), Kvindelige Kunstneres Samfund (KKS), Danske Kunsthåndværkere og Designere (DKoD), Dansk Billedhuggerforbund eller optagelse i Kunstindeks Danmark/Weilbachs Kunstnerleksikon.

Du kan ansøge her!