Udstillinger og Arrangementer

AFLYSNING

Kunstforeningen er lukket for alle arrangementer indtil den 17. januar på grund af de seneste corona-restriktioner.
Det betyder, at vi desværre må aflyse udstillingen STEEN LYKKE MADSEN IN MEMORIAM, der skulle have haft fernisering lørdag den 8. januar.

Vi vil forsøge at afholde udstillingen på et senere tidspunkt.

Birkerød Kunstforening ønsker alle et Godt NytårNæste udstilling:

Birkerød Kunstmarked

Kunstmarkedet afholdes i år for 52. gang.

Det sker traditionen tro i weekenden med 1. søndag i advent:

Lørdag den 27.11. kl. 11-16

Søndag den 28.11. kl. 12-17

Adressen er som altid: Birkerød Gl. Præstegård, Stationsvej 32, 3460 Birkerød

I år udstiller 11 kunstnere malerier, grafik, skulpturer, smykker, foto og kunsthåndværk – bl.a. keramik, tekstil og pileflet.

De 11 kunstnere er:

Bent Madsen                  skulptur

Britta Kjærulff                 grafik og foto

Anette Christiansen       keramik

Ulla Bjervig                      maleri og skulptur

Charlotte Mikkelsen      smykker

Niels Borring                   maleri og grafik

Tine Riegels                    keramik

Vibeke Gregers              pileflet

Mona Sloth                    maleri – akvarel  

Hanna Askholm             smykker  

Eva Castberg                  tekstil

Se folderen herNæste udstilling:

FREMTIDENS KUNSTNERE III

Studerende fra Birkerød Gymnasiums International
Baccalaureate, Visual Arts, udstiller værker under ledelse af deres lærer Lars Trige Rasmussen

4. december – 12. december 2021

Fernisering i Birkerød Gl. Præstegård
Lørdag den 04.12 kl. 13.00-15.00Generalforsamling

Referat fra Generalforsamlingen i Birkerød Kunstforening 2.9. 2021

Ca. 120 medlemmer deltog i generalforsamlingen.

1.     Valg af dirigent: Georg Møller

2.     Beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år: Nils Bjervig fremlagde beretning. Beretning godkendt.

3.     Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse: Regnskabet godkendt.

4.     Forslag fra bestyrelsen: Fra bestyrelsen var der forslag til ændring af Love for Birkerød Kunstforening. De fremlagte ændringer blev vedtaget. (forslag fremgår af indkaldelsen til generalforsamlingen).

5.     Forslag fra medlemmerne: Ingen forslag.

6.     Valg af bestyrelse: Inge Svejgaard, Kirsten Jeppesen, Nils Bjervig er ikke på valg. Inge Vinten og Peter Kühn-Nielsen er på valg. De blev begge genvalgt.

7.     Valg af 2 bestyrelsessuppleanter: Lone Tonnesen og Helle Frøjk Knudsen valgt.

8.     Valg af 1 revisor og 1 revisorsuppleant: Georg Møller og Bent Nielsen blev valgt.

9.     Kustoder: Nils Bjervig opfordrede medlemmerne til at melde sig som kustoder, da der er mangel på dem.

10.  Eventuelt: Medlem spurgte ind til om medlemskontingentet fortsat er 350 kr. årligt. Det blev bekræftet.

Se beretning for året 2020 her

Birkerød Kunstforening

Foreningen blev stiftet i 1955 og er en af Birkerøds største kulturelle foreninger.

Foreningen har som hovedopgave at arbejde for udbredelse og forståelse af kunst og kunstneriske værdier. Foreningen afholder løbende udstillinger i Birkerød Gl. Præstegård

Få mere at vide

Mere om foreningen