Udstillinger og Arrangementer

Stor anmeldelse af udstillingen Glas og Grafik

På Kunstavisen har Inge Schjødt skrevet en stort og begejstret anmeldelse af Helle Scharling-Todds og Anneline Schjødt Pedersens udstilling. Anmeldelsen kan læses her: kunstavisen.dk

Anneline Schjødt Pedersen: NIMBUS IV, stregætsning, 24×15. 2017

Glas og grafik

Fernisering Lørdag d. 18/9 kl. 13 -15

18. september – 17. oktober 2021

Helle Scharling-Todd, glaskunstner, udstiller sammen med Anneline Schjødt Pedersen, grafiker.
Anneline Schjødt Pedersen arbejder med klassisk dybtryksgrafik – koldnålsraderinger og stregætsninger i kobber og zink samt collografi. Hendes motivverdener: Det stille liv. Det underliggende drama. Det usagte.
Helle Scharling-Todd er bosiddende i Californien og er en af pionererne inden for dansk studioglas. Hun har arbejdet i 50 år med glas og mosaik i offentlig kunst og udsmykket ca. 50 institutioner i både USA og Danmark.

Med venlig hilsen

Bestyrelsen

Læs mere

Marianne Schepelern

Næste udstilling:

Årets Rudersdalkunstner 2021

Fernisering i Birkerød Gl. Præstegård 23. oktober kl. 13-15

Marianne Schepelern udstiller en lang række af sine keramiske skulpturer og skitser fra bl.a. Det Kgl. Teater.

Hendes værker udtrykker en ”meget personlig stil og fortolkning af hendes største inspirationskilde: mennesker fordybet i musikalsk udfoldelse”, lød det i begrundelsen for udnævnelsen. Se mere på www.marianneschepelern.dkGeneralforsamling

Referat fra Generalforsamlingen i Birkerød Kunstforening 2.9. 2021

Ca. 120 medlemmer deltog i generalforsamlingen.

1.     Valg af dirigent: Georg Møller

2.     Beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år: Nils Bjervig fremlagde beretning. Beretning godkendt.

3.     Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse: Regnskabet godkendt.

4.     Forslag fra bestyrelsen: Fra bestyrelsen var der forslag til ændring af Love for Birkerød Kunstforening. De fremlagte ændringer blev vedtaget. (forslag fremgår af indkaldelsen til generalforsamlingen).

5.     Forslag fra medlemmerne: Ingen forslag.

6.     Valg af bestyrelse: Inge Svejgaard, Kirsten Jeppesen, Nils Bjervig er ikke på valg. Inge Vinten og Peter Kühn-Nielsen er på valg. De blev begge genvalgt.

7.     Valg af 2 bestyrelsessuppleanter: Lone Tonnesen og Helle Frøjk Knudsen valgt.

8.     Valg af 1 revisor og 1 revisorsuppleant: Georg Møller og Bent Nielsen blev valgt.

9.     Kustoder: Nils Bjervig opfordrede medlemmerne til at melde sig som kustoder, da der er mangel på dem.

10.  Eventuelt: Medlem spurgte ind til om medlemskontingentet fortsat er 350 kr. årligt. Det blev bekræftet.

Se beretning for året 2020 her

Birkerød Kunstforening

Foreningen blev stiftet i 1955 og er en af Birkerøds største kulturelle foreninger.

Foreningen har som hovedopgave at arbejde for udbredelse og forståelse af kunst og kunstneriske værdier. Foreningen afholder løbende udstillinger i Birkerød Gl. Præstegård

Få mere at vide

Mere om foreningen