Udstillinger og Arrangementer

AFLYSNING

Kunstforeningen er lukket for alle arrangementer indtil den 17. januar på grund af de seneste corona-restriktioner.
Det betyder, at vi desværre må aflyse udstillingen STEEN LYKKE MADSEN IN MEMORIAM, der skulle have haft fernisering lørdag den 8. januar.

Vi vil forsøge at afholde udstillingen på et senere tidspunkt.

Birkerød Kunstforening ønsker alle et Godt NytårTransformationer – fra iagttagelser til
abstraktion

5. Februar – 27. Februar 2022

Fernisering i Birkerød Gl. Præstegård lørdag den 5.2. 2022 kl. 13.00-15.00

Karin Haugaard, keramiker. Jannik Seidelin, formgiver, billed-
hugger og maler. Helle Trolle, tekstilformgiver og væver. De
tre kunstnere vil vise, hvordan den kunstneriske proces sættes i
fokus, til refleksion og ny erkendelse.

www.hellerudetrolle.dkwww.kunstnerportal.bkf.dk/jannik-seidelin
Fernisering i Birkerød Gl. PræstegårdAFLYSNING – TUSMØRKELITTERATUR 7.2

Birkerød Kunstforening må desværre aflyse Tusmørkelitteratur-aftenen den 7. februar.

Til gengæld vil Lilian Kornerup og Inge Vinten knytte trådene sammen fra alle 3 værker den 14. marts.

De tre værker, samlet under temaet ”Kvindeliv/kvindeskæbner”, er:
Herman Bang: Ludvigsbakke
Colm Toibin: Brooklyn
Stine Pilmark: Meter i sekundet

Sted: Birkerød Gl. Præstegård
Tid: 14.3. 2022 kl. 17:00-18:00Generalforsamling

Referat fra Generalforsamlingen i Birkerød Kunstforening 2.9. 2021

Ca. 120 medlemmer deltog i generalforsamlingen.

1.     Valg af dirigent: Georg Møller

2.     Beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år: Nils Bjervig fremlagde beretning. Beretning godkendt.

3.     Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse: Regnskabet godkendt.

4.     Forslag fra bestyrelsen: Fra bestyrelsen var der forslag til ændring af Love for Birkerød Kunstforening. De fremlagte ændringer blev vedtaget. (forslag fremgår af indkaldelsen til generalforsamlingen).

5.     Forslag fra medlemmerne: Ingen forslag.

6.     Valg af bestyrelse: Inge Svejgaard, Kirsten Jeppesen, Nils Bjervig er ikke på valg. Inge Vinten og Peter Kühn-Nielsen er på valg. De blev begge genvalgt.

7.     Valg af 2 bestyrelsessuppleanter: Lone Tonnesen og Helle Frøjk Knudsen valgt.

8.     Valg af 1 revisor og 1 revisorsuppleant: Georg Møller og Bent Nielsen blev valgt.

9.     Kustoder: Nils Bjervig opfordrede medlemmerne til at melde sig som kustoder, da der er mangel på dem.

10.  Eventuelt: Medlem spurgte ind til om medlemskontingentet fortsat er 350 kr. årligt. Det blev bekræftet.

Se beretning for året 2020 her

Birkerød Kunstforening

Foreningen blev stiftet i 1955 og er en af Birkerøds største kulturelle foreninger.

Foreningen har som hovedopgave at arbejde for udbredelse og forståelse af kunst og kunstneriske værdier. Foreningen afholder løbende udstillinger i Birkerød Gl. Præstegård

Få mere at vide

Mere om foreningen